ProjektekProjects

Böngésző alapú 3d megjelenítésre irányuló korábbi erőfeszítéseim (2005 - 2021). My browser based experiments in the past using different technologies (2005 - 2021).

...

Virtuális VárosközpontVirtual Town Center
- 2005 -

A Virtuális Városközpont - Hódmezővásárhely projekt 2005-ben zárult, az alapvető elképzelés a böngésőben egy 3d megjelenítéssel rendelkező interaktív modeltér megalkotása volt, a megjelenítést ekkor egy VRML plugin biztosította. The Virtual Town Center - Hódmezővásárhely project has been closed in 2005, the main concept was to create an interactive 3d scene using modelling technologies. Back then the display was provided by a plugin, using the VRML standard for the models.

...

Köztársaság térKöztársaság square
- 2007 -

A mindszenti Köztársaság tér vizualizációja a vásárhelyi Virtuális Városközpont alapján készült el 2007-ben. A VRML szabvány használata mellett készült egy JAVA alapú kísérleti változat is. The display for virtual modelscene of Köztársaság square (located in Mindszent) is based on Virtual Town Center project. Besides the VRML technology there was an experimentel version which run in Java enviroment....

LX. Őszi Tárlat60th Autumn Exhibition
- 2013 -

A LX. Őszi Tárlaton (2013.10.06. - 12.04.) bemutatott festmények megtekinthetők böngészőben a Webgl szabványt használva. A megjelenítés javascript (Three.js) alapú fejlesztői környezetet használ. The paintings of the annual Autumn Exhibition called Őszi Tárlat can be visited in a browser using the Webgl technology. The display is based on a Javascript engine (Three.js) as a development enviroment.

...

Ifjúsági ParkYouth Park - Ifjúsági Park
- 2017 -

A 2005-ben lebontott, és több mint harminc évig sport- és szabadidő központként működő létesítmény webgl alapú virtuális rekonstrukciója. A létesítmény helyén ma a Family Center bevásárlóközpont áll. The virtual reconstruction of the Youth Park in Hódmezővásárhely, which has been demolished in 2005. For more than three decades it was the center of the sport and other youth programs and activities.

...

Lakóingatlan vizualizációEstate visualization
- 2019 -

Lakóingatlan kültéri és beltéri virtuális rekonstrukciója, mely tartalmazza az átépítési koncepciókat is. A külső nézet mellett a helyiségek felülnézeti megjelenítése és virtuális bejárhatósága is biztosított. Internal and external visualization of an estate, including the modification plans. Besides the exterior view an internal top-down view and the virtual walk feature is also available.

...

Asteroid AdventureAsteroid Adventure
- 2022 -

Egy böngészőben játszató retro videojáték, amelyben egy űrsiklóval a felbukkanó aszteroidákat elkerülve kell visszajutnunk a Földre. Vigyázat nagyon addiktív! A retro videogame which can be played in the browser, in which you have to avoid the arriving asteroids with a space shuttle on the way back to Earth. Be careful, very addictive!

...

VersenypályaRacetrack
- 2021 -

A legújabb kísérlet egy online játék létrehozására Cannon.js és Three.js segítségével. A demo asztali verziója hamarosan elérhető lesz, és működőképes lesz a különböző mobil eszközökön is. My latest experiment to create an online game with Cannon.js and Three.js.
The desktop version of the demo soon will be released and it will be supported by several mobile devices also.

RólamAbout me

A nevem Dr. Ónodi-Szűcs Attila, végzettségemet tekintve informatikus mérnök és jogász vagyok. Tapasztalatokkal rendelkezem az oktatás, az IT megoldások, a 3d alkalmazások, a webdesign, és a jog területén. My name is Dr. Attila Ónodi Szűcs, I am a lawyer and IT engineer. I have experience in the field of education, IT solutions, 3d applications, webdesign, and law.

2004 óta foglalkozok 3d modellezéssel és azóta is töretlen a lelkesedésem a térhatású megjelenítési technológiák iránt.
Az utóbbi években a HTML5, WebGL, és Javascript mellett az AR/VR technológiák területén is szereztem tapasztalatokat.
Since 2004 I am experimenting with 3d modellling and I am still enthusiatic about the 3d display technologies.
In the last few years besides HTML5, WebGL, and Javascript I also had experiences with AR/VR technologies.

Egyéb szakmai tapasztalatokOther professional experiences

A böngésző alapú 3d megjelenítés mellett több éves tapasztalattal rendelkezem: Besides the browser based 3d display I also have several years of experience in:

 • Agilis módszertan (Scrum, Kanban)
 • Devops technológiák és felhőalapú szolgáltatások
 • Adatbázis tervezés és kezelés
 • Alkalmazás tervezés és fejlesztés
 • Tesztelés és optimalizálás
 • Szerver és alkalmazás üzemeltetés
 • Oktatás és tréning
 • Agile methodology (Scrum, Kanban)
 • Devops technologies and cloud based services
 • Database design and handling
 • Application design and development
 • Testing and optimizing
 • Server and application operation
 • Education and training

3d tervezés és vizualizáció3d design and visualisation

A 3d modelleket általában az objektumok helyszíni mérését követően állítottam elő, melyekhez esetenként több száz képet is készítettem.
A legnagyobb kihívást továbbra is egy már nem létező objektum rekonstrukciója jelentheti, mivel nincs lehetőség sem mérésre, sem a fényképek készítésére.
The 3d models were usually created after the on-the-spot measurement of objects, and occasionally also a few hundred photos were made.
The biggest challenge is still to reconstruct objects which are not exiting anymore, because it is not possible to measure or to take photos on the spot.

A hódmezővásárhelyi Ifjúsági Park projekt esetében mindössze régi térképekre, szabványokra, és korabeli fényképekre tudtam támaszkodni.
Ez a projekt jelenleg is fejlesztés alatt áll, a következő publikus változat megjelenése a következő évben várható.
In the case of Youth Park of Hódmezővásrhely project I could only rely on old maps, standards, and some old photos were taken on the spot.
This project is still in progress, the next version to be relased to public is planned for next year.

További kihívás lehet a teljesítmény optimalizálása, ezért a legtöbb esetben kénytelen voltam korlátozni a poligonok számát és a textúrák méretét is. A felbontást tekintve jelenleg a Virtuális Séta opció kétféle üzemmódot is biztosít a maximális kompatibilitás érdekében. Another challange can be to optimize the performance, so in most cases I was forced to limit the number of polygons and the sizes of textures as well. Related to the display settings the Virtual Walk option provides two display modes to assure maximum compatibility.

3d megjelenítés a böngészőben3d display in browser

Napjainkban egy térbeli terület valós megjelenítéséhez leginkább rögzített pozíciójú panoráma képeket alkalmaznak, ugyanakkor a jelenlegi technológiák segítségével akár egy böngészőben bármilyen plug-in telepítése nélkül ténylegesen bejárható modellterek jeleníthetők meg.
Nowdays to display a geographical area in most cases a panorama image used with fixed position, though it is possible with the recent technologies to display a 3d modelscene in more realistic way, without installing any plugins for the browser.

A virtuális térben lehetőségünk van jelenkori vagy múltbeli helyszínek virtuális felfedezésére, és így lehet a valóság valójában virtuális is. In the virtual space we have the chance to explore present or past scenes and this way reality can be in fact virtual.

GalériaGallery

Képek a korábbi munkafolyamatokból, a teljesség igénye nélkül. (A képre kattintva az adott kép nagyobb méretben is megtekinthető.) Without aiming to give an exhaustive list, images from different workflows in the past. (Click on the image to view it in a bigger size.)